Informatyka

Prowadzę zajęcia z informatyki i przedmiotów kierunkowych takich jak: systemy operacyjne, sieci komputerowe, bazy danych, programowanie strukturalne i obiektowe (C/C++/Python), algorytmy i struktury danych w Zespole Szkół Społecznych STO w Człuchowie. Prowadzę również zajęcia z podstaw informatyki, sieci komputerowych, programowania komputerów, zastosowania IT w komunikacji, systemów baz danych i systemów operacyjnych w Wydziale Nauk Społecznych WSP im. J. Korczaka w Człuchowie.

Przygotwuję uczniów do studiów technicznych (informatyka, automatyka i robotyka, elektronika, fizyka techniczna) oraz do konkursów i olimpiad przedmiotowych, w których rok rocznie są laureatami.

Jestem administratorem dwóch laboratoriów ECDL: PL-LAB0721 przy Zespole Szkół Społecznych STO w Człuchowie, gdzie prowadzę szkolenia i egzaminy z zakresu ECDL.


Prowadzę szkolenia z zakresu:


Moje uprawnienia i szkolenia:

Posiadam uprawnienia egzaminatora i trenera ECDL Advanced PL-EA0312, ECDL Core / Base / Standard PL-E3579, ECDL IT Security, ECDL E-Citizen, Expert PL-AE000227.


Moi uczniowie studiowali lub ukończyli studia na uczelniach:


Prowadzone szkolenia (lista od 1999 roku):


Uczymy:

Fizyki z astrofizyką

Więcej...

Uczymy:

Informatyki i robotyki

Więcej...

Uczymy:

Biologii i ekologii

Więcej...

JKK.edu.pl