Fizyka

Prowadzę zajęcia z fizyki z informatyką w klasach o rozszerzonych profilach biol.-chem., mat.-fiz. mat.-inf., medycznym, informatycznym w Zespole Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Człuchowie Przygotwuję uczniów do studiów technicznych (informatyka, automatyka i robotyka, elektronika, fizyka techniczna) i medycznych oraz do konkursów i olimpiad przedmiotowych, w których rok rocznie są laureatami.

Moi uczniowie studiują lub ukończyli uczelnie:


Uczymy:

Fizyki z astrofizyką

Więcej...

Uczymy:

Informatyki i robotyki

Więcej...

Uczymy:

Biologii i ekologii

Więcej...

JKK.edu.pl